MARYJO! KRÓLOWO POLSKI! JESTEM, PAMIĘTAM, CZUWAM...
09.08.2014.
   
INFORMACJE
MISJE ŚWIĘTE Drukuj

 

Zachęcam do oglądania fotografii w naszej galerii z Misji Świętych. Jeżeli ktoś chciałby użyczyć swoich fotografii, to proszę je przesłać na adres parafii lub podać Ks. Proboszczowi. Brakuje nam pamiątki z Jaroszówki.

 

Drodzy Parafianie! Szanowni Państwo!

W Roku Wiary w naszej parafii rozpoczyna się wyjątkowy czas. Czas misji świętych. To w tych dniach Bóg będzie przemawiał do mnie i do Was poprzez misjonarzy ze Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela (Redemptoryści). Św. Paweł Apostoł napisał, że „wiara rodzi się ze słuchania”(Rz 10). Proszę Was, abyście zorganizowali swój czas w taki sposób, aby wziąć udział w misjach, wsłuchując się w Słowo Boże. Moja i Wasza wiara w ten sposób będzie umacniana, a także będzie odbudowywana wspólnota Kościoła. Jeszcze raz proszę: przyjdźcie wraz ze mną i słuchajmy Słowa Bożego.

Czym są misje święte? Misje św. to nawrócenie się człowieka do Boga i odnowa życia z Bogiem. Misjonarze będą głosili Jezusa Chrystusa byśmy uwierzyli w Niego pod wpływem Ducha Świętego. My zaś mamy dobrowolnie się nawrócić i przyjąć osobiście Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela. Ważne jest byśmy dokonali tego we Wspólnocie Kościoła, którą Chrystus ustanowił, aby dać nam środowisko wzrostu wiary, gdzie doświadczamy wzajemnego braterstwa.

ks.Piotr Moroz

proboszcz

PLAN MISJI

NIEDZIELA 2.06.2013r.

Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię” (Mk 16,15)

8:00 - BISKUPIN - Msza św. z nauką ogólną oraz rozpoczęcie Misji Świętych

10:00 - ROKITKI (kościół parafialny) - Mszą św. z nauką ogólną oraz rozpoczęcie Misji Świętych

12:00 - ZAMIENICE - Msza św. z nauką ogólną oraz rozpoczęcie Misji Świętych

16:00 - JAROSZÓWKA - Msza św. z nauką ogólną (Msza polowa), a także procesją z Najśw. Sakr. do czterech ołtarzy

18:00 - Nauka stanowa dla mężczyzn w kościele parafialnym

21:00 - Apel maryjny w kościele parafialnym

PONIEDZIAŁEK 3.06.2013r.

Człowieku odpuszczają ci się grzechy” (Łk 5,20)

8:00-10:00 - Spotkanie misyjne z dziećmi w szkole

16:30 - BISKUPIN - Msza św. z nauką ogólną

18:00 - ZAMIENICE - Msza św. z nauką ogólną

18:00 - ROKITKI - Msza św. z nauką ogólną

19:00 - Nauka stanowa dla kobiet w kościele parafialnym

21:00 - Apel maryjny w kościele parafialnym

WTOREK 4.06.2013r.

Ojcze zgrzeszyłem przeciw bogu i względem ciebie”(Łk 15,21)

8:00-10:00 - Spotkanie misyjne z dziećmi w szkole

16:30 - BISKUPIN - Msza św. z nauką ogólną

18:00 - ZAMIENICE - Msza św. z nauką ogólną

18:00 - ROKITKI - Msza św. z nauką ogólną

19:00 - Nauka stanowa dla młodzieży w kościele parafialnym

21:00 - Apel maryjny w kościele parafialnym

ŚRODA 5.06.2013r.

UROCZYSTOŚĆ OPOWIEDZENIA SIĘ ZA CHRYSTUSEM

Lecz co wam mówię, mówię wszystkim: czuwajcie” (Mk 13,37)

8:00-10:00 - Spotkanie misyjne z dziećmi w szkole

16:30 - BISKUPIN - Msza św. z nauką ogólną

18:00 - ZAMIENICE - Msza św. z nauką ogólną

18:00 - ROKITKI - Msza św. z nauką ogólną

19:00 - Nauka stanowa dla młodzieży w kościele parafialnym

21:00 - Apel maryjny w kościele parafialnym

ŚRODA - DZIEŃ SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ!

BISKUPIN od g. 15:30;

ZAMIENICE od g. 16:15;

ROKITKI od g. 17:00.

CZWARTEK 6.06.2013r.

UROCZYSTOŚĆ EUCHARYSTYCZNA

To jest Ciało moje”(Łk 22,19)

8:00-10:00 - Spotkanie misyjne z dziećmi w szkole

16:30 - BISKUPIN - Msza św. z nauką ogólną

18:00 - ZAMIENICE - Msza św. z nauką ogólną

18:00 - ROKITKI - Msza św. z nauką ogólną

21:00 - Apel maryjny w kościele parafialnym

PIĄTEK 7.06.2013r.

UROCZYSTOŚĆ ODNOWIENIA CHRZTU ŚWIĘTEGO

Kto uwierzy i przyjmie chrzest, ten będzie zbawiony”(Mk 16,16)

9:00 - Odwiedziny chorych po domach

16:30 - BISKUPIN - Msza św. z nauką ogólną

18:00 - ZAMIENICE - Msza św. z nauką ogólną

18:00 - ROKITKI - Msza św. z nauką ogólną

19:00 - Droga Krzyżowa ulicami Rokitek

SOBOTA 8.06.2013r.

DZIEŃ MAŁŻEŃSTW KATOLICKICH

Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela”(Mk 19,6)

9:00 - ROKITKI - Mszą św. z nauką ogólną i odnowienie przyrzeczeń małżeńskich

10:00 - Spowiedź ludzi chorych

11:00 - Msza św. dla chorych z udzieleniem sakramentu uzdrowienia

16:30 - BISKUPIN - Msza św. z nauką ogólną i odnowienie przyrzeczeń małżeńskich

18:00 - ZAMIENICE - Msza św. z nauką ogólną i odnowienie przyrzeczeń małżeńskich

18:00 - ROKITKI - Msza św. z nauką ogólną i odnowienie przyrzeczeń małżeńskich

20:00 - Kolacja rodzinna

NIEDZIELA 9.06.2013r.

UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZENIA MISJI ŚWIĘTYCH

Wytrwajcie w miłości mojej” (J 15,9)

8:00 - BISKUPIN - Mszą św. z nauką ogólną

10:00 - ZAMIENICE - Mszą św. z nauką ogólną

12:00 - ROKITKI - Centralna Uroczystość zakończenia Misji Świętych z adoracją Krzyża Misyjnego i udzielenie odpustu zupełnego.