PILNE OGŁOSZENIE

 W naszej Parafii od 25.03.2020 r. aż do odwołania

 rozporządzenia władz państwowych i kościelnych

Msze Święte sprawowane są jedynie w obecności ofiarodawców - osób związanych z uzgodnioną intencją mszalną, w grupie maksymalnie do 5 osób, nie licząc Księdza i posługujących w liturgii.

Proszę podejść do sprawy ze zrozumieniem, odpowiedzialnie za zdrowie swoje i bliźnich. Łączmy się jako wspólnota wiernych w komunii duchowej, we wspólnej modlitwie.

Z pamięcią w modlitwie Administrator Parafii - ks. Tomasz Kwiecień

 

https://kair.ekai.pl/depesza/582512/show