Nabożeństwo Gorzkich Żali

Nabożeństwo Gorzkich Żali w każdą NIEDZIELĘ

WIELKIEGO POSTU:

Biskupin po Mszy Świętej,
Zamienice po Mszy Świętej,
Rokitki godz. 15:00.

Droga Krzyżowa w każdy PIĄTEK

WIELKIEGO POSTU:

Biskupin godz. 17:00,
Zamienice godz. 17:00
Rokitki godz. 17:30.