KOLĘDA 2021 - MSZE ŚW. "KOLĘDOWE"

 

PORZĄDEK MSZY ŚW. „KOLĘDOWYCH” W ROKU 2021

 4 stycznia BISKUPIN – Msza św. w kościele w Biskupinie godz. 18.00

7 stycznia ZAMIENICE – Msza św. w kościele w Zamienicach godz. 17.00

11 stycznia JAROSZÓWKA – Msza św. w kościele w Zamienicach godz. 18.00

13 stycznia ROKITKI /nr 1-20, osiedle przed Biskupinem (119-139)/ – Msza św. w kościele Parafialnym w Rokitkach godz. 18.00

14 stycznia ROKITKI /nr 21-60 /– Msza św. w kościele Parafialnym w Rokitkach godz. 18.00

18 stycznia ROKITKI / nr 61-90/– Msza św. w kościele Parafialnym w Rokitkach godz. 18.00

19 stycznia ROKITKI / „bloki” 112-118 / – Msza św. w kościele Parafialnym w Rokitkach godz. 18.00

20 stycznia ROKITKI – nr 91-110 (kolonia Brzozy) – Msza św. w kościele Parafialnym w Rokitkach godz. 18.00

 Zgodnie z zarządzeniem Biskupa Legnickiego wizyta kolędowa w tym roku przebiega w odmiennej formie. Zapraszamy mieszkańców poszczególnych miejscowości na specjalne Msze św. „kolędowe” w ich intencji. Łączymy się duchowo z wszystkimi, którzy pozostaną w swoich domach z powodu sytuacji epidemiologicznej. Wierni przynoszą ze sobą wodę, która zostanie poświęcona w kościele i następnie posłuży rodzinie do pobłogosławienia domu. Przy okazji Mszy św. „na tacę” można złożyć tradycyjną ofiarę kolędową.