Sakramenty

Chrzest Św. 4189

trust

Chrzest Święty

 1. Sakrament Chrztu udzielany jest w I i III niedzielę miesiąca.
 2. Chrzest należy zgłosić najpóźniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem. Należy przy tym okazać akt urodzenia z Urzędu Stanu Cywilnego. W przypadku chrztu dzieci spoza parafii wymagana jest pisemna zgoda proboszcza z parafii do której dziecko przynależy.
 3. Rodzice i chrzestni zobowiązani są do przyjęcia sakramentu pokuty i pojednania.
 4. Rodzicami chrzestnymi mogą być praktykujący katolicy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania. Powinni okazać stosowne zaświadczenie od proboszcza własnej parafii. Funkcji rodziców chrzestnych nie mogą pełnić osoby:
  • niepraktykujące;
  • pozostające w cywilnych związkach małżeńskich lub konkubinacie;
  • uczniowie objęci obowiązkiem katechezy, a nie uczestniczący w niej.
 5. Proszę o punktualne przybycie na Mszę Świętą chrzcielną oraz zabranie ze sobą tzw. białej szaty i świecy chrzcielnej. Chrzest jest włączeniem do Kościoła i powinien być dniem radości całej rodziny. Najpiękniejszym darem dla dziecka jest modlitwa i przyjęcie Komunii Świętej w jego intencji przez wszystkich najbliższych.
 6. W czasie chrztu zabrania się osobom postronnym przebywania w prezbiterium (dotyczy to zwłaszcza fotografów i operatorów kamer wideo). Fotografowanie i filmowanie należy uzgodnić w zakrystii przed chrztem.

Czytaj więcej...

Spowiedź Św. 4254

pray

 Spowiedź Święta

CODZIENNIE - PRZED Mszą Św.
spowiedź osób chorych - wg indywidualnych zgłoszeń

WARUNKI SAKRAMENTU POKUTY

 1. Rachunek sumienia.
 2. Żal za grzechy.
 3. Mocne postanowienie poprawy.
 4. Spowiedź szczera.
 5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu.

 

I Komunia Św. 7811

faith

 I Komunia Święta

 1. Podstawowe przygotowanie do przyjęcia Pierwszej Komunii św. odbywa się w ramach katechizacji szkolnej. Natomiast w parafii zamieszkania (nie zameldowania), rodzice zgłaszają w miesiącu wrześniu, do księdza proboszcza dzieci pragnące przystąpić do I Komunii św. Potrzebne jest do tego świadectwo chrztu, zwolnieni są ci, których dzieci były chrzczone w naszej parafii. Rodziców wraz z dziećmi zachęcamy do uczestniczenia w niedzielnej Mszy św.
 2. Uroczystość udzielenia Pierwszej Komunii św. – data będzie uzgodniona z ks. proboszczem. Do pierwszej spowiedzi (sakr. pokuty i pojednania) dzieci, wraz z rodzicami przystępują w poprzedzającą uroczystość sobotę
 3. Dzieci mają obowiązek nauczyć się (w roku przygotowania) poszczególne elementy katechizmu podstawowego.
 4. Strój pierwszokomunijny winien symbolizować swą bielą czystość serc dzieci. Powinien być prosty, schludny i estetyczny.
 5. Po niedzieli I-Komunijnej będzie trwał „BIAŁY TYDZIEŃ”. Dzieci w strojach I-komunijnych wraz z rodzicami od poniedziałku do piątku codziennie przybywają na Msze św.z nabożeństwem majowym.

 

UROCZYSTOŚĆ

I KOMUNII ŚWIĘTEJ

 

2 niedziela maja, czyli 9 maja 2021

godz. 10.00 Rokitki

 

 

 

 

 

 

 

ROCZNICA I KOMUNII ŚWIĘTEJ

 

Uroczystość Bożego Ciała 2021, 3 czerwca 2021

godz. 10.00 Rokitki

Bierzmowanie 9268

faith

Bierzmowanie

 1. Sakrament Bierzmowania udzielany jest młodzieży III klas gimnazjalnych, VIII klasy szkoły podstawowej i osobom, które w tym okresie go nie przyjęły.
 2. Przygotowanie: wg ustaleń i ogłoszeń ks. proboszcza.
 3. Zapisy rozpoczynają się we wrześniu (prosimy podać imię, nazwisko, wiek, adres, telefon).
 4. Szczegółowe informacje będą podawane podczas trwania przygotowania.