Bierzmowanie

faith

Bierzmowanie

  1. Sakrament Bierzmowania udzielany jest młodzieży III klas gimnazjalnych, VIII klasy szkoły podstawowej i osobom, które w tym okresie go nie przyjęły.
  2. Przygotowanie: wg ustaleń i ogłoszeń ks. proboszcza.
  3. Zapisy rozpoczynają się we wrześniu (prosimy podać imię, nazwisko, wiek, adres, telefon).
  4. Szczegółowe informacje będą podawane podczas trwania przygotowania.