Chrzest Św.

trust

Chrzest Święty

 1. Sakrament Chrztu udzielany jest w I i III niedzielę miesiąca.
 2. Chrzest należy zgłosić najpóźniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem. Należy przy tym okazać akt urodzenia z Urzędu Stanu Cywilnego. W przypadku chrztu dzieci spoza parafii wymagana jest pisemna zgoda proboszcza z parafii do której dziecko przynależy.
 3. Rodzice i chrzestni zobowiązani są do przyjęcia sakramentu pokuty i pojednania.
 4. Rodzicami chrzestnymi mogą być praktykujący katolicy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania. Powinni okazać stosowne zaświadczenie od proboszcza własnej parafii. Funkcji rodziców chrzestnych nie mogą pełnić osoby:
  • niepraktykujące;
  • pozostające w cywilnych związkach małżeńskich lub konkubinacie;
  • uczniowie objęci obowiązkiem katechezy, a nie uczestniczący w niej.
 5. Proszę o punktualne przybycie na Mszę Świętą chrzcielną oraz zabranie ze sobą tzw. białej szaty i świecy chrzcielnej. Chrzest jest włączeniem do Kościoła i powinien być dniem radości całej rodziny. Najpiękniejszym darem dla dziecka jest modlitwa i przyjęcie Komunii Świętej w jego intencji przez wszystkich najbliższych.
 6. W czasie chrztu zabrania się osobom postronnym przebywania w prezbiterium (dotyczy to zwłaszcza fotografów i operatorów kamer wideo). Fotografowanie i filmowanie należy uzgodnić w zakrystii przed chrztem.

Wymagane dokumenty:

 1. Akt urodzenia dziecka.
 2. Dane rodziców.
 3. Dane chrzestnych (wiek, miejsce zamieszkania, wyznanie, jeżeli są z innej parafii zaświadczenie od proboszcza).
 4. Jeżeli dziecko jest z innej parafii, jest wymagane pozwolenie od ks. proboszcza na chrzest dziecka poza parafią.