Sakramenty

Małżeństwo 3196

Małżeństwo

 1. Narzeczeni mają obowiązek zgłosić się do kancelarii parafialnej najpóźniej na dwa miesiące przed planowaną datą ślubu.
 2. Ślub ważnie można zawierać tylko na terenie parafii narzeczonego lub narzeczonej.
 3. Do zawarcia ślubu w innych kościołach parafialnych wymagana jest zgoda proboszcza parafii, w której zamieszkuje narzeczony lub narzeczona.
 4. Zgłaszając się po raz pierwszy do kancelarii narzeczeni przynoszą ze sobą następującedokumenty:
  • dowód osobisty;
  • aktualne świadectwo chrztu (data wystawienia do 3 miesięcy);
  • świadectwo bierzmowania (jeżeli ten sakrament nie jest odnotowany na świadectwie chrztu);
  • w przypadku wdowców akt zgonu poprzedniego małżonka;
  • świadectwo religii z ostatniej klasy
  • zaświadczenie z USC uprawniające do tzw. ślubu konkordatowego lub odpis aktu wcześniej zawartego ślubu cywilnego;
  • pozwolenia proboszcza, jeżeli związek zawierany jest poza własną parafią;
  • indeks odbycia nauk przedślubnych;
 5. Przygotowanie duchowe do małżeństwa obejmuje:
  • dwukrotną spowiedź - po zgłoszeniu na zapowiedzi oraz w ostatnim tygodniu przed ślubem;
  • udział konferencjach przedmałżeńskich tzw. Kurs przedmałżeński;
  • dwa indywidualne spotkania w Poradni Rodzinnej.
 6. Filmowanie i robienie zdjęć podczas uroczystości ślubnej podlega przepisom liturgicznym i powinno być wcześniej uzgodnione z duszpasterzem.
 7. Wykonujący zdjęcia powinien posiadać dokument pozwalający na wykonywanie zdjęć lub filmowanie wydany prze Kurię Legnicką referat d.s. mediów.

Pogrzeb 2725

Pogrzeb

 1. Pogrzeb jest czynnością liturgiczną nawiązującą do religijności zmarłego i jest wyrazem wiary jego rodziny.
 2. Obrzędy pogrzebowe zatwierdzone przez Stolicę Apostolską przewidują kilka form liturgii np.: Msza św. lub bez niej (w zależności od poziomu religijnego zmarłego i okoliczności jego śmierci).
 3. Formalności związane ustaleniem uroczystości pogrzebowej, rodzina załatwia w kancelarii parafialnej, przedstawiając następujące dokumenty:
  • akt zgonu z USC;
  • informację o przyjęciu sakramentów św. (dokument od kapelana szpitalnego lub od duszpasterza z parafii o zaopatrzeniu zmarłego w domu rodzinnym);
  • pisemną informację o zmarłym wystawioną przez właściwego ks. proboszcza (jeżeli zmarły zamieszkiwał poza terenem parafii).
 4. Modlitwa, a zwłaszcza pełne uczestnictwo we Mszy św. pogrzebowej, przez przyjęcie Komunii św., jest najcenniejszym darem dla zmarłego.
 5. Również po pogrzebie należy zmarłym zapewnić stałą pomoc modlitewną polecając ich Miłosierdziu Bożemu:
  • Msza św. od uczestników pogrzebu
  • Msza św. w rocznicę śmierci
  • Msza św. w innych terminach (np. w dzień imienin)
  • „Wypominki” w listopadzie